Mekke Ziyaret Yerleri

KABE

Müslümanların kıblesi olan kabe,

Müslümanların kıblesi olan kabe,

Yeryüzünde yapılan ilk ibadethanedir.

Kabe, Allah'ın emriyle Hz. İbrahim ve oğlu Hz.İsmail tarafından inşa edilmiştir. İnşaat belli bir seviye'ye geldiğinde Hz. İbrahim oğlu Hz.İsmail'e " bana bir taş getir ki insanların tavafa oradan başlamaları için bir nişan olsun " dedi. Hz. İsmail'de Ebu Kubeys dağından siyah bir taş getirdi. İbrahim (A.S) o taşı, şimdiki bulunduğu köşeye yerleştirdi. Siyah taş anlamına gelen Hacer-i Esved kabedeki köşesinde bulunmakta ve tavaf buradan başlamaktadır.

Kabe;

Kabe;

Duvarlarının eni 11, boyu 12, yüksekliği 13 metre olup, taştan yapılmış bir binadır.

İnşaat tamamlandığında Allah' ın emri ile Hz. İbrahim binanın yakınındaki Ebu Kubeys dağına çıkarak " Ey insanlar Rabbimiz bir beyt (ibadethane) bina etti ve üzerine haccı ve o beyti ziyaret etmenizi farz kıldı. Rabbinizin bu davetine icabet ediniz " diye seslendi.
Bu daveti yerle gök arasında ve ruhlar aleminde kıyamete kadar haccetmesi takdir edilen herkes işiterek; Lebbeyk Allahümme Lebbeyk:"Allah'ım buyur emrine amadeyiz " diye cevap verdiler.

Kabe'yi çevreleyen cami yer yüzünde ilk yapılan mescit olup, buraya Mescid-i Haram, Harem-i Şerif denmektedir. Bu mescitte kılınan namazın sevabı çok büyüktür.
Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. " Mescidimde (Medine'deki Mescit) kılınan bir namaz, Mescid-i Haram hariç başka mescitlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz ise, diğer mescitlerde kılınan yüzbin namazdan daha faziletlidir"

SAFA İLE MERVE

Kabe'nin yakınında safa ile merve tepeleri Hz. Hacer'in yedi defa gidip, geldiği tepeler olup, bu geleneğe uygun olarak hac ve umre'de yedi defa gidip, gelinerek say edilmektedir.

ZEMZEM

Safa ile merve arasında Allah'ın emri ile Cebrail tarafından çıkarılan ve Hz. Meryem ile oğlu Hz. İsmail'e sunulan kutsal su.
Günümüzde de zemzemden yararlanılmaktadır.

ARAFAT

Arafat Mekke'ye 25 km mesafede bulunan kutsal bir yerdir. Haccın önemli farzlarından biri olan Arafat vakfesi burada yapılır. Peygamber efendimiz " Hac Arafattır " buyurmaktadır.

Hz. Adem ile Hz.Havva' nın yer yüzüne indikten sonra Arafattaki Cebel-i Rahme tepesinde buluştukları bilinmektedir.

MÜZDELİFE

Arafatla Mina arasında bir bölge olup, hacda müzdelife vakfesinin yapıldığı ve şeytan taşlama sırasında kullanılacak taşların toplandığı yerdir.

MİNA

Mina, Müzdelife ile Mekke arasında ve Haram sınırları içinde bulunan bir bölgedir. Şeytan taşlama yeri burada olup, hacla ilgili kurbanlarda burada kesilmektedir.

NUR DAĞI

Hz. Muhammed'e ilk vahiy'in geldiği dağdır. Bu dağ Hira Dağı olarakta anılmaktadır. Hz. Muhammed 40 yaşına gelince azığını alıp, sakince düşünmek için bu dağdaki mağaraya çekilir, burada günlerce kalarak Allah'ın büyüklüğünü düşünürdü.

610 Yılının Ramazan ayında bir pazartesi günü yine Nur Dağındaki mağarada tefekküre dalmışken Cebrail gelmiş ve " Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten odur. İnsana bilmediğini o öğretti" şeklinde ilk ayeti tebliğ etmiştir.(Alak Suresi 1-5 ayetler.)

SEVR DAĞI

Peygamber Efendimiz ile Hz.Ebubekir Medine'ye hicretlerinde düşmanlardan korunmak için gece yola çıkarak Mekkeye bir-iki saat uzaklıktaki Sevr Dağına vardılar. Dağın tepesindeki bir mağarada saklandılar. Onlar mağara'ya girdikten sonra üç mucize gerçekleşti.Allahın emri ile mağaranın ağzını örümcekler ağla örmüş, mağaranın girişinde bir ağaç bitmiş ve bu ağacın dallarına güvercinler yuva yapmıştı.

Peygamberimizi arayan düşmanlar mağaranın önüne gelmiş, bu manzara'yı görünce içinde insan olmadığına kanaat getirerek geri dönmüşlerdir. Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebubekir üç gün bu mağarada saklandıktan sonra Medine'ye hicretlerine devam etmişlerdir.

CENNETÜ'L MUALLA

Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, kendisini büyüten amcası Ebü Talip ve ilk eşi Hz.Hatice'nin kabirlerinin bulunduğu mezarlıktır.

CİN MESCİDİ

Peygamber Efendimizin Taif' ten dönüşünde Mekke' de Batn-ı Nahle denilen yere gelmişti. Burada namaz kılarken bazı cinler oraya uğramış ve peygamberi kuran okurken dinlemişler ve müslüman olmuşlardır. Sonra durumu anlatmışlar ve kavimleri'de müslüman olmuştur. Bu yerde " cin mescidi " adıyla bir cami bulunmaktadır.