Sözlük anlamı;
Saygı duyulan büyük ve önemli bir şeye yönelmek,
ziyaret etmek, bir yere gidip, gelmektir.

HAC

İslam'ın beş temel esasından biri olan hac; İslam' ın evrensel niteliğini, birlik ve beraberliğini hiçbir ayırım yapmadan tüm müminlerin kardeşlik ve eşitliğini temsil eden bir ibadettir.

Hac Farz mıdır ?

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor;
- Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (Mabet), Mekke'deki (Kabe) dir.
- Orada apaçık nişaneler, (ayrıca) ibrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidirki, Allah bütün alemlerden müstağnidir.
(Al-i İmran Suresi 96-97 Ayetler)

Hac ömürde bir defa farz kılınmıştır.

Hac ömürde bir defa farz kılınmıştır.

Peygamber efendimiz şöyle buyurmaktadır:
Ey İnsanlar! Allah size haccı farz kılmıştır.O halde haccediniz.
(Ebu Hureyre)

Biri sordu:
-"Her yıl mı, ey Allah'ın Resülü?"
Allah Resülü sustu. Soruyu soran kişi sorusunu üç defa tekrarladı.
Nihayet Peygamber şöyle buyurdu:

-" Eğer evet deseydim, muhakkak o şekilde farz olurdu ve sizin buna gücünüz yetmezdi." (Müslim)

Bir sahabi'nin sorusu üzerine peygamberimiz; makbul bir haccın mükafatı ancak cennetir diye beyanda bulunmuştur.

Hac Kimlere Farzdır ?

Haccın bir kimseye farz olması için şu şartların birlikte bulunması gerekir:

1. Müslüman olmak,
2. Akıllı olmak (akıl hastası olmamak),
3. Buluğa ermiş olmak,
4. Özgür olmak (Tutuklu ve hapiste olanlara, yurt dışına çıkma yasağı bulunanlara, hacca gitmesine yetkililerce izin verilmeyenlere farz değildir),
5. Ekonomik gücü yerinde olmak,
6. Sağlıklı olmak,

Üzerine Hac farz olanların bir an önce bu ibadetlerini yerine getirmeleri gerekir. Zira zamanla farz sayılan koşullardan birini veya bir kaçını yitirebilir.